Персональний сайт ПУСТОВАРОВОЇ ОЛЕНИ ІВАНІВНИ

Меню сайту
Категорії розділу
Українська мова [3]
Українська література [0]
Зарубіжна література [0]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Розробки уроків » Українська мова

СЛОВОТВІР

УРОК №

5 клас

 

Тема: Словотвір. Поняття про твірну основу й похідне слово. Афік­сальні способи творення слів.

Мета: допомогти п'ятикласникам зрозуміти суть понять «твірна ос­нова» й «похідне слово», з'ясувати особливості творення слів, відмінність словотвірного аналізу від морфемного; розвивати в учнів уміння самостійно здобувати знання, спонукати їх до пошукової діяльності; сприяти розвиткові активного мис­лення школярів, стимулювати прагнення відкриттів; сформува­ти інтерес до програмованого матеріалу, бажання глибше пі­знати скарби рідної мови; виховувати любов до рідного слова, рідної мови.

Тип уроку: Урок засвоєння нового навчального матеріалу.

Методи і прийоми:  слово вчителя, метод бесіди, метод вправ,  робота в групах.

 

Хід уроку

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ.

Поетичний вступ

Відкрий. Це чиста сторінка,

На ній немає ні слова.

Мов лілії ніжна пелюстка,

Тремтить білизна загадкова.

 

Перо між рукою й папером,

Як дощ - між пелюсткою й небом.

 Одні тут слова недоречні,

А інших нема, коли треба.

 

Відкрий. Це чиста сторінка,

Досвітніми росами вмита.

Зумій у слова безголосі

Поезії дух улити.

                     Ліліана Арнаутова

 

       Учитель. Любі друзі! Сподіваюся, що сьогодні ви зумієте запов­нити чисту сторінку нашого уроку глибоким змістом, ближче пізнаєте слово, відкриєте нові його грані.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ЗНАНЬ УЧНІВ

1.      Учитель. Відомий український поет Володимир Сосюра в одному зі своїх творів написав: «Я знаю силу слова». А чи знаєте її ви?

 

Методичні рекомендації. Звертаємо увагу учнів на прикріплений на дошці плакат із записом «Словом можна...» і пропонуємо закінчити думку.

 

Послідовність виконання дій:

1) запис на дошці (без коментарів) можливих варіантів закінчення думки, напр.: розвеселити, розрадити, вселити надію, переконати, ощасливити, зганьбити, образити, принизити, приголомшити, пора­нити, убити, зцілити, причарувати, возвеличити, очистити душу;

 1. обговорення учнівських пропозицій.

Після цього перегортаємо плакат, що був прикріплений зворотним боком, і зачитуємо його:

«Словом можна вбити і оживити, поранити й вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викли­кати посмішку і сльози, породити віру в людину і зародити невіру, на­дихнути на працю і скувати сили душі... Зле, невдале, нетактовне, про­сто кажучи, нерозумне слово може образити, приголомшити людину».

(В. Сухомлинський)

 

Зіставити зміст цитати з міркуваннями учнів. Прокоментувати дві найяскравіші грані слова.

Слів у мові мільйон, вибирайте найкращі,

 Кожне з них, лиш торкни, - як струна, виправа,

Зрозумілі, вагомі й усі вони наші –

Мелодійні, дзвінкі, українські слова.

Олесь Лупій

2. Робота в малих групах.

Кожна група має пригадати і протягом хвилини записати на розда­них паперових «листочках» найпоетичніші й наймелодійніші українські слова, а потім «прикрасити» ними Дерево мови.

 

 1.  Перевірка виконаного завдання.

Відзначаємо, чиє Дерево мови виявилося найряснішим і наймелодійнішим.

 

III. ЗАСВОЄННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ

                   Учитель. Працюючи зі словом, розкриваючи й осягаючи його красу й силу, ви, певно, замислилися над тим, якими мовними скарба­ми володіє кожен із нас. І цілком закономірно постає питання, як же творяться слова, які так багато значать у нашому житті.

Про це ви довідаєтеся з нового розділу мовознавства, який назива­ється словотвором.

 

Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяль­ності.

Введення в тему.

 

Учитель. У кожного слова своя словотвірна доля. Однак слова не існують ізольовано одне від одного, вони живуть цілими родинами». Спробуймо в цьому пересвідчитися.

1.   До слова творити дібрати якнайбільше спільнокореневих слів.

 (Творець, творчий,  творчість, творіння,  витвір, витворений,

створення, твір, співтворчість, створити, перетворити, перетворе­ний, відтворити, творитися, творчо, новотвір тощо.)

 

Учитель. Уважно розглянувши записане, переконуємося, що одне слово може утворюватися від іншого спільнокореневого слова. Дове­дімо це на конкретних прикладах.

2.   Відшукати словотвірну пару словам.

       (Учитель називає слова, вибираючи їх з утвореного гнізда спорід­нених слів.)

 

Творчість (творчий), творець (творити), перетворити (творити), створити (творити), створення (створити).

 

 

 

3.   Як творяться слова в мові?

 

 

 

Експрес-висновки:

1) слова творяться від інших спільнокореневих слів, наявних у мові;

2)завжди існує словотвірна пара:

 

Новоутворене слово ( похідне, мотивоване, вторинне, вивідне)

 Слово, від якого воно утворене ( твірне, мотивуюче, первинне, вихідне, базове)

 

3) від одного й того самого слова можна утворити кілька похідних

 

4.      Самостійне опрацювання учнями навчального матеріалу. Робота в чотирьох групах.

             Методичний коментар. Учні отримують індивідуальні картки «П'ять кроків до успіху», де нову інформацію поділено на невеликі ча­стини - «кроки». Структура їх однотипна: кожен «крок», крім теорети­чних відомостей, містить завдання, що потребує практичного розв'язання, і завершується постановкою проблемного запитання.

Такі «кроки» передбачають самостійне поетапне засвоєння учнями певної частини програмового матеріалу та участь у діяльності, спрямо­ваній на осмислення здобутих знань.

Усі спірні питання, що виникають у процесі роботи, обговорюють­ся в групах. У разі потреби учень може звернутися за консультацією до вчителя.

 

 

Як працювати з «кроками»

1.Ознайомся з теоретичною базою першого «кроку», сумлінно вивчи запропонований   

   матеріал.

2.Придумай і запиши заголовок до «кроку».

3.Виконай практичне завдання.

4.На звороті картки знайди правильну відповідь і звір зі своєю.

5.Якщо твоя відповідь правильна, переходь до обдумування пробле­много запитання;   

  якщо ж припустився помилки, ще раз опрацюй теоретичний матеріал цього «кроку».

6.Сформулюй і запиши висновок, попередньо обговоривши його в групі. Тільки після  цього переходь до наступного «кроку».

 

 

                                                      П’ять кроків до успіху

Теоретична база

Завдання на осмислення здобутих знань

Словотвір - розділ науки про мову, що вивчає закони творення слів.

 

 

 

 

 

Перший крок «...................................................... »

                      («Похідні й непохідні слова»)

 

Усі слова в українській мові щодо творення можна поділити на дві групи: похідні і непохідні.

Похідні - це слова, які утво­рюються від інших слів. Напр.: весняний (від слова весна).

Непохідні - це ті слова, утворення яких не можна пояс­нити. Напр.: сад, степ, п'ять.

 

У кожному рядку підкресли­ти прямою     

лінією похідні слова:

       а)мова, мовний, прамова;

       б)вірність, віра, вірно.

 

             Для самоконтролю:

      а)мовний, прамова;

      б)вірність, вірно.

Проблемне запитання. Які слова (похідні чи непохідні) є предметом вивчення словотвору? Чому?

Твій висновок:

 

Другий крок «......................................

 («Що таке твірна основа?»)

 

Основним поняттям розділу

Визначити твірну основу

під

«Словотвір» є твірна основа.

креслених вами похідних слів:

Твірна основа - це основа,

а)

від якої утворюється інше слово.

Щоб визначити твірну осно­ву, потрібно:

        а) дібрати слово,

        б) зіставити їх та виділити їх спільну для обох частину. Це і буде твірна основа. Вона позначається так: 

і виділяється у дібраному слові.

Твірною основою може бути не тільки основа, від якої утворюється інше слово, а й ціле  слово. Наприклад: морський – море, лікарський - лікар

б)

в)

г)

 

 

Для самоконтролю:

а) мовний - мова;

б)прамова - мова;

в)  вірність - вірний;

г)  вірно - вірний.

 

 

 

 

 

Проблемне запитання. Чи однакові поняття «твірна основа» й «основа слова» (термін, який використовується в розділі «Будова слова»?

Твоє міркування:

 

Третій крок «................................................ »

                                      («Основні засоби творення слів»)          

Нові слова можуть утворю­ватися за допомогою префіксів чи суфіксів (афіксальним спосо­бом) або без них (безафіксальним способом).

Префікс (чи суфікс), за до­помогою якого твориться інше

З'ясувати, за допомогою яких засобів (словотворчого префікса чи словотворчого суфікса) тво­ряться записані вище слова:

      а)

      б)

      в)

слово, називається словотворчим префіксом(словотворчим суфіксом). Будь-який словотворчий засіб позначається однаково і виділяється в похідному слові. Наприклад: приїхати – їхати, мудрість - мудрий

г)

 

    Для самоконтролю:

а)  мовний - мова;

б)  прамова - мова;

в)  вірність - вірний;

 

 

                                            

       г) вірно - вірний

 

 

 

Проблемне запитання. Чим похідне слово відрізняється від твірного?

Твоє спостереження:

 

Четвертий крок «..................................................... »

                    («Афіксальні способи словотворення»)

Серед афіксальних спосо­бів творення слів виділяють:

а)суфіксальний: напр.: доброта - добрий;

б)префіксальний:   напр.: прадід-дід;

в)префіксально-суфіксальний: напр.: затінок - тінь.

Суфіксальний спосіб - це такий спосіб словотворення, при якому нове слово утворюється приєднанням до твірної основи словотворчого суфікса:

березовий - береза.

Укажіть, якими способами творяться проаналізовані слова,

 а)

 б)

 в)

 г)

                          Для самоконтролю:

а)        суфіксальним;

б)        префіксальним;

в)        суфіксальним;

г)         суфіксальним.

За поданими словотвірними моделями (б, в) дати визначення префіксального й префіксально – суфіксального способів словотворення

 

 

 

 

Проблемне запитання. Який афіксальний спосіб творення є найпро­дуктивнішим в українській мові? Доведіть це на конкретних прикла­дах.

Твоє відкриття:

 

П'ятий крок «…………………..»

                               («Словотвірний аналіз»)

 

Щоб зробити словотвірний аналіз, тобто пояснити, як утворене слово, потрібно:

а)        визначити його твірну
основу і словотворчий засіб;

б)        вказати, яким способом
воно утворене.

Напр.: кришталевий - кришталь (суфіксальний спосіб).

 

Зробити словотвірний аналіз слів (на окремому аркуші):

школяр,передсвятковий, Прикарпаття, прочитати.

Подані слова розібрати та­кож за будовою.

Порівняти обидва види мов­ного аналізу.

 

Проблемне запитання. У чому полягає відмінність словотвірного аналізу від розбору слова за будовою?

Твій висновок:

 

(«При словотворенні ми відповідаємо на питання, від якого слова безпосередньо утворене аналізоване слово. Наш шлях при такому аналізі окреслений двома пунктами: від слова до слова. Коли ми здійснюємо поділ слова на морфеми, наш шлях пролягає іншим маршрутом - від слова до морфеми. Ми ділимо слова до кінця, до найменших компонентів, які мають значення».)

5. Перевірка роботи в групах.

А. 1-й спосіб. Презентація.

Проводиться жеребкування, згідно з яким кожна група представ­те лише один «крок». Члени інших груп мають право доповнити чи виправити сказане.

 

2-й спосіб. Бесіда.

-    Як ви назвали кожен «крок»? (Запис заголовків на дошці).

-    Які слова називаються похідними, а які - непохідними?

-    Що є предметом вивчення словотвору: похідні чи непохідні слова?

-    Зачитайте    

   підкреслені вами похідні слова. Чому ви їх вважаєте похідними? Свою думку   

   обґрунтуйте.

-    Яке основне поняття розділу «Словотвір»?

-    Що називається твірною основою? Як вона визначається?

-    Чи може твірною основою бути ціле слово? Відповідь проілюструйте прикладом.

-    Назвіть твірні основи підкреслених вами слів.

-    Чи рівнозначні поняття «твірна основа» й «основа слова»?

-    Як можуть утворюватися слова?

-    Що називається словотворчим префіксом?

-   За допомогою яких словотворчих засобів творяться виділені ва­ми похідні слова?

-   Чим похідне слово різниться від твірного?

-   Які ви знаєте афіксальні способи словотворення?

-   У чому суть префіксального (суфіксального, префіксально-суфіксального) способу творення слів?

- Якими способами творяться проаналізовані вами слова? Який спосіб словотворення є найпродуктивнішим в українській мові?

Б. Перевірка практичного колективного завдання.

       Учитель збирає аркуші з виконаним завданням і розвішує їх на дошці. Потім по черзі викликає представників груп, кожен з яких ко­ментує словотвірний і морфемний розбір одного слова, зіставляє зроб­лене в групах, виправляє помилки (якщо є така потреба). Наприкінці учні роблять висновок, чим словотвірний аналіз відрізняється від роз­бору слів за будовою.

Підсумки роботи в групах.

6. Міні-практикум.

      Відновити пропущене слово в кожному рядку.

                   1. Добрий - ... - добрішати.

2.... - учитель - учителювати.

3. Модель - ... - моделювати.

           Вид перевірки: взаємоперевірка.

Критерії оцінювання: за кожне слово, правильно відновлене в ряд­ку, слід виставити по 1 балу.

«Третє зайве». З кожного рядка виписати слово, яке відрізня­ється від інших способом творення.

1. Учительський, приморський, думка.

2. Перебудова, навесні, бездоріжжя.

3. Віднести, вимріювати, уквітчати.

                 Вид перевірки: самоперевірка за поданим зразком.

                 Самооцінювання: за критеріями оцінювання попереднього завдан­ня.

 

     Поставити наголос. Пояснити спосіб творення виділених слів. Визнання, пізнання, вимова, дробовий, занести, чорнозем, живо­пис, виразно, надворі.

Вид перевірки: зачитування слів; словотвірний аналіз підкреслених слів (письмово на     

дошці).

          Самооцінювання за такими критеріями:

       З бали - в усіх словах правильно поставлено наголос;

2бали - допущено 1 помилку в наголошенні слів;

1бал - допущено 2 акцентуаційні помилки;

 

3бали - правильно пояснено творення всіх виділених слів;

2бали - допущено 1 помилку при словотвірному аналізі;

1 бал - допущено 2 помилки.

Виставлення п'ятикласниками підсумкових оцінок (способом до­давання набраних балів за кожне завдання). Занесення оцінок до клас­ного журналу (на бажання учнів).

 

ІV.ПІДСУМОК УРОКУ

-   Що нового для себе ви дізналися на уроці? Чим збагатилися?

-   Чи задоволені результатами виконаної роботи?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (на вибір учнів).

№ 1. Написати лінгвістичну казку, використавши терміни з розділу «Словотвір».

№ 2. Виписати зі словотвірного словника по п'ять слів, утворених різними афіксальними способами. Вказати твірну основу кожного сло­ва.

№ 3. Від кожного поданого слова утворити кілька похідних різни­ми афіксальними способами. Виділити словотворчі засоби.

Воля, добрий, ліс, правда.

Зразок: воля - неволя, вільний - безвільний.

 

Категорія: Українська мова | Додав: Elena (15.11.2015)
Переглядів: 1205 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites

 • Copyright MyCorp © 2019
  uCoz